Articles Comments

ArtBangkok.com » Archive

การใช้สื่อผสม

สื่อผสม (Mixed media Art) คืองานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลายๆ ประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ วาดเส้น สื่อผสมอาจมี 2 ลักษณะ เป็น 2 หรือ 3 มิติ  ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงที่สร้างงานสื่อผสม คือ กมล ทัศนาญชลี, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ตัวอย่างงานสื่อผสม    งานของศาตราจารย์วิโชค มุกดามณี                                                                                         การใช้สื่อผสมสำหรับงานศิลปะบนผืนผ้า สำหรับการใช้สื่อผสมเพื่อสร้างงานศิลปะบนผืนผ้านั้น เราสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากสิ่งของ ของที่เหลือใช้ หรือของจากธรรมชาติมาใช้ วัสดุอุปกรณ์โดยทั่วไป อาทิ ลูกปัด เลื่อม กากเพชร เม็ดโฟม ฯลฯ สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียน และตลาดทั่วไป แม้แต่วัสดุเหลือใช้ อาทิ พู่กัน หลอดสี เศษกระดาษ ก็สามารถนำมาใช้ได้ สำหรับวัสดุตามธรรมชาติที่สามารถหาได้ อาทิ ใบไม้ ดอกไม้ หินรูปร่างสวยๆ ทราย หรือแม้แต่กิ่งไม้ เราก็สามารถนำมาดัดแปลงทำเป็นงานสื่อผสมได้ ตัวอย่างงานศิลปะที่ทำขึ้นจากฝาขวดน้ำหลากหลายยี่ห้อ ของศิลปินสาวชาวชิคาโก Mary Ellen Croteau       … Read entire article »

Filed under: Paint for Inspiration Workshop

การใช้สี (รงควัตถุ)

สี เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ และแบ่งออกเป็นสองชนิด คือ สีที่เป็นแสง (Spectrum) ได้แก่ สีที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสงกับสีที่เป็นวัตถุ (Pigment) ได้แก่ สีที่มีอยู่ในวัตถุธรรมชาติทั่วไป เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุฯลฯ   คำจำกัดความของสี 1. แสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้ 2. แม่สีที่เป็นวัตถุ (Pigmentary Primary) ซึ่งประกอบด้วย เหลือง แดง น้ำเงิน 3.สีที่เกิดจากการผสมของแม่สี คุณลักษณะของสี สีเป็นทัศนธาตุที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรม นอกจากจะมีคุณลักษณะของทัศนธาตุอื่นๆอยู่ครบถ้วนแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 3 ประการคือ 1. ความเป็นสี (Hue) หมายถึงว่า เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียวฯลฯ ตามวงสีธรรมชาติ 2. น้ำหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าเราผสมสีขาวเข้าไปในสีสีหนึ่ง สีนั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ำหนักอ่อนลง และถ้าเราเพิ่มสีขาวเข้าไปทีละน้อยๆเป็นลำดับ เราจะได้ค่าของสีหรือน้ำหนักของสีที่เรียงลำดับจากแก่ที่สุดไปจนอ่อนที่สุด 3. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมด้วยสีดำจะหม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลำดับจากจัดที่สุดไปจนหม่นที่สุดได้หลายลำดับ ด้วยการค่อยๆเพิ่มปริมาณของสีดำที่ผสมเข้าไปทีละน้อย จนถึงลำดับที่ความจัดของสีมีน้อยที่สุด คือ เกือบดำ หน้าที่ของสี สีทำหน้าที่เช่นเดียวกับน้ำหนักทุกประการ แต่เพิ่มหน้าที่พิเศษที่สำคัญที่สุดขึ้นอีกประการ คือ ให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวเองโดยตรง   แม่สีหรือสีขั้นต้น (Primary Colours) ในจำนวน 12 สีนี้มีอยู่ 3 สีที่เราไม่อาจผสมขึ้นได้ คือ เหลือง แดง น้ำเงิน เราเรียกว่า แม่สี แม่สีทั้งสามนี้สามารถจำนำมาผสมกันให้เกิดเป็นสีอะไรก็ได้ สีขั้นที่ 2 (Secondary Colours) ถ้านำแม่สีทั้งสามนี้มาผสมกันเข้าทีละคู่ เราจะได้สีขั้นที่ 2 หรือลูกสีเพิ่มขึ้นอีก 3 สี คือ ส้ม เขียว และม่วง สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colours) และถ้าเรานำสีขั้นที่ 2 ผสมกับแม่สีทีละคู่ เราจะได้สีเพิ่มขึ้นอีก  6 สี คือ เหลืองส้ม แดงส้ม เขียวเหลือง เขียวน้ำเงิน ม่วงแดง และม่วงน้ำเงิน   สีกลาง (Neutral Colours) ถ้านำสีทุกสีมาผสมรวมกันเข้า จะได้สีเทาแก่ๆ เกือบดำ เรียกว่า สีกลาง แม่สี 3 สีมาผสมรวมกันเข้าก็ได้สีกลางเช่นเดียวกัน   คู่สี (Complementary Colours) สีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกัน ถ้านำมาวางเคียงกันจะให้ความสดใส ให้พลังความจัดของสีซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการตัดกันหรือขัดแย้งกันอย่างมาก บางทีก็เรียกคู่สีนี้ว่าเป็นสีตัดกันอย่างแท้จริง (True Contrast) คู่สีนี้ถ้านำมาผสมกัน จะได้เป็นสีกลาง แต่ถ้านำสีหนึ่งเจือลงไปในสีคู่ของมันเล็กน้อย จะทำให้สีนั้นหม่นลง ถ้าเจือมากจะหม่นมาก จิตรกรบางกลุ่มใช้สีคู่หรือสีตรงข้ามนี้แทนสีดำในการทำสีให้หม่นลง   สีที่อยู่ข้างเคียง (Analogous Colours) สีที่อยู่ข้างเคียงกันในวงสีธรรมชาติ เช่น … Read entire article »

Filed under: Paint for Inspiration Workshop

การขยายภาพ-การร่างภาพ

การขยายภาพและการร่างภาพนั้นมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ - เตรียมแบบที่ต้องการ พร้อมกับกำหนดขนาดที่จะทำจริงบนผืนผ้า - นำแบบที่ต้องการไปซีร็อคขยายให้เท่ากับขนาดที่เตรียมไว้ - เตรียมกระดาษลอกลาย และสก็อตเทปด้านหรือใส  - เตรียมดินสอหรือปากกาในการร่างภาพ   เมื่อซีร็อคแบบที่ได้เตรียมไว้แล้ว นำกระดาษลอกลายวางลงบนผืนผ้า และนำแบบที่ซีร็อคไว้วางทับลงบนกระดาษลอกลายอีกที ติดมุมทั้งสี่ด้วยสก็อตเทปด้านหรือใส เริ่มลอกลายด้วยการร่างดินสอหรือปากกาลงบนแบบจนเสร็จเรียบร้อย จากนั้นแกะแบบและกระดาษลอกลายออกจากผืนผ้า เพื่อเตรียมลงสีเป็นขั้นตอนต่อไป  … Read entire article »

Filed under: Paint for Inspiration Workshop

วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำงานศิลปะบนผืนผ้า

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น เราสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ในกรณีนี้เราจะสร้างงานศิลปะบนผืนผ้า เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมคือ - ผ้าดิบ ผ้าดิบที่ใช้สร้างงานศิลปะมีหลายเกรด มีตั้งแต่ผ้าดิบธรรมดาไปจนถึงผ้าแคนวาสราคาสูง ความแตกต่างคือ ผ้าดิบธรรมดาจะค่อนข้างบาง เวลาที่เราลงสีไปบนเนื้อผ้า ผ้าจะดูดซับสีไม่ได้ดีเท่าที่ควร สีจะซึมเลอะเทอะง่าย วิธีแก้ปัญหามีแต่ค่อนข้างยุ่งยาก นั่นคือการรองพื้นด้วยสีพลาสติกผสมกาวลาเท็กซ์และดินสอพองซะก่อน เพื่อให้ผืนผ้ามีชั้นของสีพลาสติก เวลาลงสีไปสีจะไม่เลอะเทอะง่าย ผ้าแคนวาสก็มีหลายเกรดเหมือนกัน ถ้าเป็นผ้าแคนวาสจะสามารถร่างและลงสีได้เลย ไม่ต้องรองพื้นก่อน เว้นแต่ว่าจะสร้างสรรค์งานศิลปะที่ต่างออกไป - แหล่งซื้อผ้าดิบ ตลาดผ้าพาหุรัด มีผ้าดิบหลายเกรด หรือ ร้านสมใจ ร้านศึกษาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ ซึ่งขายผ้าแคนวาสโดยตรง (และมีผ้าดิบแบบขึงบนเฟรมสำเร็จรูป เพื่อสะดวกในการใช้งาน) ร้านขายอุปกรณ์สำหรับงานศิลปะทั่วไป ฯลฯ - แบบสำหรับการใช้งาน เลือกแบบที่ต้องการวาดลงไปบนผืนผ้า กำหนดขนาดที่ต้องการไว้ด้วย - กระดาษลอกลาย ใช้กระดาษลอกลายสีดำ (กระดาษก็อปปี้) แต่ปัญหาที่พบสำหรับกระดาษลอกลายคือ เวลาเราใช้สำหรับก็อปปี้ภาพลงไป ส่วนที่กดเพื่อร่างภาพจะเป็นสีเข้ม ลบออกยาก เพราะฉะนั้นเวลาใช้กดเบาๆก็พอ หรือทำกระดาษลอกลายเอง ด้วยการใช้กระดาษ A4 ธรรมดา กับดินสอ EE นำดินสอฝนลงไปบนกระดาษ A4 ให้ทั่วเท่าขนาดที่ต้องการใช้ จากนั้นนำไปใช้ขั้นตอนเดียวกับกระดาษลอกลาย ลายของดินสอ EE นั้นลบง่าย และไม่ทำให้ผืนผ้าเลอะเทอะ - แหล่งซื้อกระดาษลอกลาย ร้านขายอุปกรณ์สำหรับงานศิลปะทั่วไป - สี สีที่ใช้สำหรับงานศิลปะมีหลากหลายชนิด สีที่เรานำมาใช้กันบ่อย คือ สีน้ำ สีอะคริลิค สีน้ำมัน นอกจากนั้นยังมีสีไม้น้ำ สีเทียน สีชอล์ค สีโปสเตอร์ สีเขียนผ้า สีพลาสสติก สีเพ้นท์แก้ว ฯลฯ แต่วันนี้เราจะใช้สีอะคริลิค ซึ่งอยู่ในประเภทสีที่ใช้ผสมน้ำ สีอะคริลิคนั้นมีหลากหลายยี่ห้อ แต่ที่ทดลองใช้แล้วดีนั้น คือสียี่ห้อศิลปากร - แหล่งซื้อสี สำหรับสีมีขายตามร้านอุปกรณ์สำหรับทำงานศิลปะทั่วไป ถ้าเป็นยี่ห้อสีศิลปากรสามารถซื้อได้ที่สโมสรศิลปากร ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ - จานสี มีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกใช้ รวมทั้งแบบที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันสีแห้งเร็ว หรือเก็บสีไว้ในกรณีที่ใช้งานไม่หมด หรือถ้าเรามีช่องใส่น้ำแข็งเหลือใช้ในตู้เย็น ก็สามารถนำมาใช้เป็นจานสีได้ เวลาใช้สีถ้าไม่หมด เราสามารถนำถุงพลาสติกมาซีนเก็บไว้กันสีแห้งได้อีกด้วย - แหล่งซื้อจานสี สำหรับสีมีขายตามร้านอุปกรณ์สำหรับทำงานศิลปะทั่วไป - พู่กัน พู่กันเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างนึงในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และยังแบ่งออกได้ตามประเภทที่ใช้งาน อาทิ พู่กันสำหรับสีน้ำ พู่กันสำหรับสีน้ำมัน พู่กันสีน้ำสามารถนำมาใช้กับสีอะคริลิคได้เช่นกัน  - แหล่งซื้อพู่กัน สำหรับพู่กันมีขายตามร้านอุปกรณ์สำหรับทำงานศิลปะทั่วไป - ผ้าเช็ดพู่กัน ผ้าขนหนูหรือเศษผ้าอื่นๆที่ไม่ใช้แล้ว ที่สามารถซับน้ำได้ดี   - อุปกรณ์หรือวัสดุอื่นๆที่จะนำมาประดับตกแต่ง อาทิ ลูกปัด เลื่อม กากเพชร ฯลฯ หรือวัสดุจากธรรมชาติ อาทิ ดอกไม้แห้ง ใบไม้ - แก้วน้ำล้างพู่กัน แก้วน้ำที่ไม่ใช้ หรือขวดพลาสติกตัดครึ่งก็ได้   … Read entire article »

Filed under: Paint for Inspiration Workshop

ภาพผลงาน ศิลปินไทย รวมใจฟื้นฟูโบราณสถาน

ภาพผลงาน ศิลปินไทย รวมใจฟื้นฟูโบราณสถาน

  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประมูลผลงานศิลปะ ในโครงการ ศิลปินไทย รวมใจฟื้นฟูโบราณสถาน ในวันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 น. ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี่ อาคารเดอะเธิร์ดเพลส บางกอก ชั้น 1 (สุขุมวิท 55 ทองหล่อ ซอย 10) … Read entire article »

Filed under: Art Exhibition, Featured

นรกใน Devine Commedia ของดังเตกับนรกในในไตรภูมิพระร่วง

นรกใน Devine Commedia ของดังเตกับนรกในในไตรภูมิพระร่วง

หลังจากที่ผมทำแบบทดสอบอันหนึ่งซึ่งสามารถระบุบอกได้ว่าเมื่อตายไปแล้วผมจะไปอยู่ในส่วนใดในนรกของดังเต อลิเกียรี (1265-1321) กวีเอกชาวอิตาเลียน ผู้ประพันธ์ Divina Commedia (ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับแบบทดสอบนี้ผมจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง) ผมก็พอจะเริ่มมองเห็นภาพว่า โลกทัศน์ของดังเตเกี่ยวกับบาปและชีวิตหลังความตายนั้นไม่อาจแบ่งแยกออกจากกัน  … Read entire article »

Filed under: Featured, Literature, Member

ความรักในความสมบูรณ์แบบ

ความรักในความสมบูรณ์แบบ

    Perfect : Alanis Morisette  album-Jagged little pill Sometimes is never quite enough If you’re flawless, then you’ll win my love Don’t forget to win first place Don’t forget to keep that smile on your face Be a good boy Try a little harder You’ve got to measure up And make me prouder How long before you screw it up How many times do I have to tell you to hurry up With everything I do for you The least you can do is keep quiet … Read entire article »

Filed under: Featured, Member, Music

Hearing the sunshine พักฟังเสียงของเมืองไทย

Hearing the sunshine พักฟังเสียงของเมืองไทย

หนังสั้น ชวนเที่ยวเมืองไทยเรื่องนี้ เป็นคลิปวีดีโอที่มีความยาว 7 ตอน ผลงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในคอนเซปต์ เที่ยวเมืองไทย ไปกันเถอะ ภาพยนตร์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักเดินทางต่างชาติสองคนกับสถานที่ท่องเที่ยวในไทย … Read entire article »

Filed under: Member, Movie

Beneath the Veneer

Beneath the Veneer

  17 December – 31 January  Thavibu Gallery is pleased to present Beneath the Veneer – Stephen Albair’s latest compilation of 30 images exploring his continuing fascination with how what we see on the surface can obscure an altogether different and often darker reality at work. “A veneer is a thin layer of surface that renders a sub surface no longer visible,” says Albair. “This show consists of images and assembled narratives that seem to be saying … Read entire article »

Filed under: Art Exhibition, Featured

ด้วยรักและผูกพัน

Filed under: Uncategorized